زکریای رازی

زکریای رازی

این اثر، طرحی است از حلقه درس ابوبکر محمد بن زکریای رازی ( ۲۵۱ – ۳۱۳ ه.ق) دانشمند بلند آوازه ایران، که در بسیاری از دانش‌ها و علوم بشری از جمله: فلسفه، ریاضیات، طب، نجوم، فیزیک، کیمیا و شیمی صاحب نظر بوده، و اکتشافات مهمی همچون کشف اسید سولفوریک و الکل، بدو منسوب است. طراحی و بافت این اثر، تجلیلی از شخصیت این دانشمند و یادی از فضاهای پُربار تعلیم و تعلم در ایران است. رسّام در طراحی این اثر در چهره پردازی از سبک جدید الهام گرفته است. طاق و قندیل، ابنیه و گنبدهای سنّتی، فضایی ایرانی به اثر بخشیده است. رنگ‌های آرام و سرد در متنی با گستره سفید، بی‌آلایشی و پاکی مدرسه را تداعی می‌کند. درمجموع تعادلی ناهماهنگ اما موزون بین طرح و اندیشه، بافت و نقش، پدید آمده است. این اثر بیان‌گر مراتب ادب و اعزام شاگردان به هنگام مشایعت استاد است که باظرافت خاصی طراحی شده است .

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۲۰۲۵۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما