برگزاری نمایشگاه فرش پدر (حاج محمود قنبری نیا) با همکاری بنیاد رسام عربزاده

بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عربزاده با پشتوانه صدسال تلاش و پشتکار همواره بستری ارزشمند را در زمینه فعالیت در مورد فرش فراهم آورده در همین راستا سرآغازی دیگر را به تماشا می‌گذارد.

همراهی فرش رسام عربزاده با فرش پدر با اتکا به یاد و نام اسناد بزرگوار سید ابوالفتح رسام عربزاده

  • زمان برگزاری: ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰ تا ۲۱
  • مکان برگزاری: آدرس : تهران – خیابان پاسداران – بوستان یکم (شهید زمردیان)

برگزاری نمایشگاه فرش پدر باهمکاری سرسرای فرش قنبری نیا و بنیاد فرهنگی رسام عربزاده

خداوند زیباست و زیبائی ها را دوست دارد.

ایران را با فرش دستباف و فرش دستباف را با ایران می شناسند

فرش دستباف ایرانی، همجون یک غزل ناب، بوستانی پر گل داستان زندگی نیاکان را در دشتهای گسترده ایران زمین روایت می کند، سرسرای فرش قنبری نیا با گنجینه ای نفیس از فرش های دستباف ایرانی در انتظار دیدار شما در خانه راستین

نمایشگاه دائمی فرش پدر

با افتخار پذیرای شما هستیم.

حاج محمود قنبری نیا و پسران

زمان برگزاری: ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰ تا ۲۱

مکان برگزاری: آدرس : تهران – خیابان پاسداران – بوستان یکم (شهید زمردیان)