تشکیل گروه های موسیقی جوانان

بنیاد فرهنگی رسام عربزاده برگزار می کند:

در راستای برنامه ریزی و تشکیل گروه های موسیقی جوانان ۱۰ تا ۱۵ سال و ساماندهی و اجرا برای مخاطبین موسیقی اصیل و ملی ایران زمین این بنیاد اقدارم به ثبت نام گروه های موسیقی نموده است.

علاقه مندان ضمن مراجعه به این بنیاد نسبت به دریافت فرم مربوطه اقدام و در صورت وجود هر گونه ابهام و پرسش با شماره یر تماس حاصل فرمائید.

آدرس: پاسداران – بوستان یکم – پلاک ۶

شماره تماس: ۰۹۱۲۳۳۷۲۵۹۹

تشکیل گروه های موسیقی جوانان