اخبار و تازه ها

برگزاری نمایشگاه فرش پدر (حاج محمود قنبری نیا) با همکاری بنیاد رسام عربزادهبرگزاری نمایشگاه فرش پدر (حاج محمود قنبری نیا) با همکاری بنیاد رسام عربزاده
بازدید دیپلمات ژاپنی از موزه رسام عربزادهبازدید دیپلمات ژاپنی از موزه رسام عربزاده
آیین اختتامیه دوره های آموزشی ارتقا مهارت قالیبافان استان تهرانآیین اختتامیه دوره های آموزشی ارتقا مهارت قالیبافان استان تهران

کلاس و کارگاه های موزه رسام

تشکیل گروه های موسیقی جوانان

دوره های آموزشی آکادمیک طراحی فرش

بافت سنتی

نمایشگاه های موزه رسام

برگزاری نمایشگاه فرش پدر (حاج محمود قنبری نیا) با همکاری بنیاد رسام عربزادهبرگزاری نمایشگاه فرش پدر (حاج محمود قنبری نیا) با همکاری بنیاد رسام عربزاده
© کپی رایت - بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عربزاده