مراسم چله بری فرش جشنواره علم وفناوری مصطفی (ص) توسط خانم دکتر ژیلا رسام عربزاده مدیر عالم بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عربزاده