فتح سومنات

این بافته، به سبک مینیاتور و با الهام از تصویر رنگی ( فتح سومنات )، چاپ ١٩۴٧ م در مجله شیپور
لندن طراحی شده است. رسام به متن اثر حاشیه‌ای با نقوش اسلیمی و ترنج‌های متقارن و متقابل افزوده که جلوه و زیبایی خاصی به متن افزوده است. اهمیت ویژه این اثر به لحاظ آغاز کار ذوقی هنری رسام است، آن‌هم در کشاکش جنگ جهانی دوم ؛ گویی شدت گرمی آن جنگ شعله ذوق و استعداد را در وجود استاد برافروخت و ایشان جسورانه دستی آزمودند تا گرمی میدان جنگ را به آرامی عرصه فرش منتقل سازند.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۳۰۰۲۰۰۶۰۳۶۰۰۲۰۰۱۱۰۱۷

برخی دیگر از نمونه کارهای ما