تابلو فرش شمع و قندیل اثر استاد رسام عربزاده در موزه فرش رسام

تابلو فرش شمع و قندیل

اثر استاد رسام عربزاده

این بافته ترکیبی از عناصر سنّتی هنر و نمادهای فرهنگ ایرانی است که با طراحی خاص، فضایی شاعرانه و شورانگیز پدید آورده است. شمعی روشن، قندیلی درخشان، صراحی و جامی خوش نقش و نگار و دو حاشیه با نقش پردازی‌های زیبا، عناصر اصلی این اثرند که با پیچ و تاب اسلیمی‌ها و رنگ‌های شاد و هماهنگ، جلوه‌ای پرشکوه یافته‌اند. این اثر از جهت شکل و قالب، نشان‌گر خلاقیت و سنّت شکنی هنرمندانه رسّام، برای دستیابی به ترکیب بندی‌های جدید است. وجود حاشیه‌های بی‌سابقه و گلبوته‌هایی رها شده از حاشیه‌ها، از ویژگی‌های بارز این سنّت شکنی است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۴۷۶
تعداد رنگ
No. of Colours
۳۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۶۲۵
رج شمار
No. of Rows
۲۵
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۳۱
طول سانتی متر
Length (cms)
۲۰۰

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده