تابلو فرش در منبتکاری (دَرب بهشت) اثر استاد رسام عربزاده

تابلو فرش درب منبتکاری

(دَرب بهشت)
اثر استاد رسام عربزاده

این بافته با الهام از دَرهای  منبت­کاری کهن اصفهان طراحی شده است.

منبت­کاری یکی از هنرهای اصیل و سنتی ایران است که امروزه رونق گذشته خود را از دست داده و رواج چندانی ندارد. رسام که از زیبایی­ها و توازن خیره کننده این هنر اصیل به وجد آمده، با شیدایی هنرمندانه ­ای طرح مذکور را در تار و پود قالی تنیده و آمیزه­ای از دو هنر پدید آورده است. در ره­گذار چنین آمیزه ­های خلاقانه­ ای است که در بهشت زیبایی­ها گشوده می­شود. زیور این فرش با شکوه، قندیلی است آویخته بر تارک دَر، که تلألو زرین آن خیره کننده است. رنگ ­آمیزی و بافت ماهرانه قندیل، نور و روشنائی را به گونه ه­ای محسوس القا کرده و کاربرد هفت رنگ در یک مایه ( طیفی از رنگ ­های قهوه ­ای و زرد ) برجستگی ویژه ­ای به گستره این اثر بخشیده و درخشندگی خیره کننده­ای  پدید آورده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۵۱۰۲
تعداد رنگ
No. of Colours
۳۲
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۵۰۰
رج شمار
No. of Rows
۵۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۳۸
طول سانتی متر
Length (cms)
۲۶۷

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده