موسسه فرهنگی هنری فرش رسام عرب زاده

در قالب دانشگاه علمی کاربردی دوره های زیر را برگزار می کند :

  • رنگرزی سنتی فرش
  • بافت فرش ( گره ترکی یا متقارن )
  • گلیم بافی
  • مرمت و نگهداری فرش دستباف

برای اطلاعات بیشتر بیشتر با شماره ۰۲۱۲۲۸۴۹۷۷۵ تماس بگیرید .