اخبار موزه

مراسم تکریم از پدر گبه جهان 4 اردیبهشت 96 در شیراز
آیین سپاس از شب چله - موزه رسام عربزاده
جلسه مدیرعامل بنیادفرهنگی هنری فرش رسام عربزاده ونمایندگان کانون همسران جانبازان اعصاب و روان بنیاد شهید
مراسم تعزیه - باشگاه شاهنامه پژوهان و موزه رسام عربزاده