اخبار موزه

برگزاری نمایشگاه فرش پدر(حاج محمود قنبری نیا)

آیین اختتامیه دوره های آموزشی ارتقا مهارت قالیبافان استان تهران

بازدید گردشگران نروژی از موزه رسام عربزاده

بازدید جناب آقای دکتر وقف چی ریاست محترم فراکسیون فرش وصنایع دستی مجلس شورای اسلامی از موزه فرش رسام عربزاده

بازدید جناب آقای دکتر وقف چی از موزه فرش رسام عربزاده

دیدار همسر سفیر کره جنوبی و همراهان از موزه فرش رسام عربزاده

دیدار همسر سفیر کره جنوبی و همراهان از موزه فرش رسام عربزاده

قابل توجه متقاضیان تحصیل در رشته بافت فرش