نمونه کارها

تابلو فرش آمیزش دو سبک اثر استاد رسام عرب زاده در موزه رسام