محمود فرشچیان: هنرستانی‌ها فقط دو روز در هفته «نقاشی» دارند!

محمود فرشچیان با انتقاد از برخی مسؤولان کشور گفت: متأسفانه برخی مسؤولان به فکر چاره برای از بین رفتن هنرهای نیستند. بارها اعلام کردم و فریاد زدم که دانشگاهی برای هنرهای ملی این دیار تأسیس کنید، حتی از مسؤولان خواهش کردم، ولی تا کنون کسی گوش نکرده است.

به گزارش ایسنا منطقه اصفهان، محمود فرشچیان در هنرستان هنرهای زیبا، با انتقاد از آموزش و پرورش اظهار کرد: این‌که امروز دانش‌آموزان این هنرستان اعلام کردند یا دانش آموزان مدارس دیگر می گویند فقط دو روز در هفته درس «نقاشی» را دارند باعث تأسف است، چرا وزارت آموزش و پرورش هنر را رو به ضعف برده است؟

وی ادامه داد: چطور می‌شود یک دانش‌آموز در هنرستانی که قرار است هنرمند تحویل این جامعه دهد، فقط دو روز آموزش نقاشی می‌بیند؟ با این هفته‌ای دو بار تصور می‌کنید دیگر، هنرمند نقاشی پیدا خواهیم کرد؟

این هنرمند تأکید کرد: صنایع دستی ایران نیز روبه افول است، حتی فرش ایران در جهان اوضاع خوبی ندارد، صنایع دستی در حال از بین رفتن است و اوضاع هنر در کشور، خوب نیست.

وی افزود: هنر باید درست درس داده شود، باز هم خواهش دارم که دانشگاهی برای هنر تأسیس شود، هنر این کشور روبه افول است. در حالی که ما در کشور هنرمند و هنرجو کم نداریم.

این مینیاتوریست گفت: هنوز امید دارم که توجه شود، همه دنیا و مسؤولان کشور بدانند که تداوم در هنر موضوع مهمی است، کاری کنید که زحمت‌های شما برای این کشور مثمر ثمر باشد.