مراسم نکوداشت مولانا از طرف بنیاد رسام عربزاده

مراسم نکوداشت مولانا از طرف بنیادفرش رسام عربزاده و باهمکاری چند موسسه در تالار ابوریحان بیرونی دانشگاه شهید بهشتی و باحضور پر رنگ جمعی از اهالی فرهنگ وهنر در روز هشتم مهرماه برگزار گردید.