تابلو فرش ساقی‌نامه (عبدالرحمن جامی) اثر استاد رسام عرب زاده در موزه فرش رسام

تابلو فرش ساقی‌نامه (عبدالرحمن جامی)

اثر استاد رسام عربزاده

بیا ساقیا تا کی این بخردی                   بِنِه بر کَفَم مایه بیخودی

( عبدالرحمن جامی )

( حکایت پادشاه فرزانه با آن دیوانه از خرد بیگانه ، هفت اورنگ ، خِردنامه اسکندری )

ساقی‌نامه‌ها، در منزل استاد رسام عرب‌زاده، در قالب پشتی‌هایی ( مخدّه ) بر روی کاناپه استفاده ‌شده و در زمان حضور میهمان‌ها در منزل استاد و نشستن هر شخص بر روی کاناپه، یکی از ساقی‌نامه‌ها به عنوان پشتی در پشت هر میهمان قرار می‌گرفت. از آن‌جایی که بر روی هر کدام از ساقی‌نامه‌ها، شعری از یک شاعر معروف ایرانی بافته شده است، استاد برای تلطیف فضای میهمانی، فال هر کدام از میهمان‌ها را براساس شعر بافته شده بر روی پشتی قرار گرفته در پشت هر شخص بیان می‌کردند.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۱۲۵۰
تعداد رنگ
No. of Colours
۱۸
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۰۲۵
رج شمار
No. of Rows
۴۵
عرض سانتی متر
Width (cms)
۴۵
طول سانتی متر
Length (cms)
۵۲

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده