گنبد مینا (سقف کنبد مسجد شیخ لطف الله)

تابلو فرش گنبد مینا

(سقف گنبد مسجد شیخ لطف الله)
اثر استاد رسام عربزاده

گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم            گفت آن روز که این گنبد مینا  می‌کرد

(حافظ)

این اثر در زمره آثار برجسته و ارزنده رسام و نشان‌گر پختگی و اوج تکامل او در عرصه هنر فرشبافی است. زمینه اصلی، تصویری از درون گنبد مسجد شیخ لطف‌اله اصفهان است که یکی از شاهکارهای هنر معماری و کاشی‌کاری ایران محسوب می‌شود.

اهمیت طراحی این بافته، ترکیب رنگ‌ها و بافت کم نظیر آن است. دایره میانی با شکل‌بندی هندسی منظم و نقش‌های ظریف کاملاً مشابه نمونه اصلی طراحی شده و برخوردار از همان رنگ‌هایی است که در کاشی‌کاری سقف مسجد بکار رفته است.

بافت فرش نیز کاملاً ماهرانه برنامه‌ریزی و اجرا شده است، تا همگونی و هماهنگی شکل و رنگ و طرح با ظرافت بسیار، بر تار و پود آن نقش بندد. اگر در بافت این فرش ملاحظات تکنیکی و فنی کاملاً رعایت نمی‌شد ( مثلاً شانه‌کوبی از آهنگ یکنواخت و همچنین انسجام و استحکام دقیق، منظم و معینی برخوردار نبود )، دستیابی به طراحی با چنین تعادل و توازن غیر ممکن بود.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۱۵۶۲۵
تعداد رنگ
No. of Colours
۴۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۵۰۰
رج شمار
No. of Rows
۵۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۲۹۸
طول سانتی متر
Length (cms)
۴۱۲

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده