تابلو فرش گلدسته ها اثر استاد رسام عربزداده در موزه رسام

تابلو فرش گلدسته ها

اثر استاد رسام عربزاده

این اثر، چشم‌اندازی زیبا از گلدسته‌های مسجد چهارباغ اصفهان است. در کنار گلدسته‌ها، درختی کهن با شاخه‌هایی خشک و برگ‌ریزان پائیزی به تصویر کشیده شده است. طراحی و بافت ماهرانه آن، تابلویی شبیه  به عکس پدید آورده، به ویژه رنگ‌آمیزی آسمان، سایه و روشن‌های فضای خزان، کاشی‌کاری ستون‌های گلدسته، معرق‌ها و مشبک‌ها و تلألو تابش خورشید بر سطح گنبد بیان‌گر توانایی رسام در نقش‌پردازی طرح‌ها و کاربست آن در تار و پود قالی است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۱۰۷۰
تعداد رنگ
No. of Colours
۶۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۱۶۰۰
رج شمار
No. of Rows
۴۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۹۵
طول سانتی متر
Length (cms)
۱۳۸

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده