کناره قوبا اثر استاد رسام عربزاده در موزه فرش رسام

کناره قوبا

اثر استاد رسام عربزاده

این اثر، با استفاده از طرح‌های هندسی اصیل فرش آذربایجان به نام ( قوبا ) طراحی و به صورت کناره بافته شده است. تفاوت این طرح با قوباهای سنّتی، کاربرد خط‌ها به طور شکسته است که در نقش‌های سنّتی به چشم نمی‌خورد. گذشته از این تغییر، در نقش پردازی و ترکیب‌بندی طرح، کما‌بیش همان رنگ‌ها و نگاره‌های « قوبا » مورد استفاده قرار گرفته است. رسام در اثر دیگری نیز به نام « سازگاری » قالیچه زیبایی با طرح « قوبا » ارائه داده که بَر فرشی با نقش متفاوت و ملهم از جلد کتاب‌های  قدیمی گسترده است .

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۱۹۷۱
تعداد رنگ
No. of Colours
۲۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۱۲۲۵
رج شمار
No. of Rows
۳۵
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۰۰
طول سانتی متر
Length (cms)
۴۳۷

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده