فرش چهل متن اثر استاد رسام عربزاده

فرش چهل متن

اثر استاد رسام عربزاده

طرحی است ثابت که در چهل رنگ متفاوت، برگستره متنی با نقش پردازی ظریف بافته شده و این بافته­ ها گاه در کنار هم و گاهی بر روی هم قرار گرفته ­اند بطوریکه برای بیننده، هر متن با رنگ ویژ­ه آن شاخص می­شود.

در این طرح ابتکاری، تلاش رسام نمایش تاثیر رنگ­ها در رنگ ­آمیزی و نقش پردازی فرش بوده تا با سنت شکنی راه­گشای هنرمندان آینده باشد.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۱۴۵۵۷
تعداد رنگ
No. of Colours
۱۸۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۵۰۰
رج شمار
No. of Rows
۵۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۲۸۹
طول سانتی متر
Length (cms)
۳۹۵

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده