فرش چهار ترنج اثر استاد رسام عربزاده در موزه رسام

فرش چهار ترنج

اثر استاد رسام عربزاده

این بافته با استفاده از طرح­های اسلیمی و ختایی به صورت قاب­های متقارن در متن فرش شکل گرفته و چشم اندازی از ترنج­های زیبا با نگاره­های گوناگون را پدید آورده است. ترکیب کلی اثر نشان­گر یک  ترنج کامل در میان و شش نیمه ترنج درکناره­های متن است. پیرامون این ترنج­ها قاب­هایی قرار دارد که با نگاره­ های اصیلی از پرنده و ترمه ( پیچ­های مارگونه ) و گلبوته­ها یا شاخ و برگ­های اسلیمی نقش­بندی شده است.

فرش داری حاشیه­ای کلاسیک با نقش و نگاره­های ظریف اسلیمی و ختایی است. در زمینه نخودی رنگ، حاشیه در هر ردیف دو گلبوته ( گل اصفهان ) با رنگی متمایز و موقعیتی متقارن دیده می­شود. همچنین تکه‌هایی از حاشیه‌های گوناگون فرش ( از جهت رنگ و شکل ) بر زمینه حاشیه به شیوه­ای پراکنده و ناموزون نقش بسته که نشانی بارز از طراحی‌های هنرمندانه و ابتکاری رسام است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۱۳۴۵۰
تعداد رنگ
No. of Colours
۶۴
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۵۰۰
رج شمار
No. of Rows
۵۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۲۵۷
طول سانتی متر
Length (cms)
۴۱۱

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده