پیمان دو پدیده (کلاسیک و مدرن)

پیمان دو پدیده (کلاسیک و مدرن)

این بافته، ترکیبی از دو طرح است. تصویر ناتمامی از شکارگاه بهرام گور، با تصویر پردازی سنّتی و بافت متعارف در گوشه راست بافته و زمینه اصلی آن، با دو طرح متمایز که متشکّل از سطوح رنگین و نگاره‌های خطی است. بستر طرح اصلی، ترکیب‌بندی بدیعی از رنگ‌های سرد و گرم است که به گونه‌ای موّاج از پایین زبانه می‌کشد و در قسمت بالای تابلو با واژگونه سازی، خط‌های تیره‌ای پدید می‌آورد، تا قندیل آویخته رسام، جلوه‌ای روشن یابد. موزاییک رنگ‌ها در گستره میانی بافته، تصاویری پدید آورده که اشکال متفاوتی دارند. روی سطح رنگین، با خطوطی متشکّل از نقطه‌های سیاه به صورت قلمزنی، تصاویری از تزیینات سنّتی و نقش‌های عالی قاپو طراحی شده است که بدون سایه روشن، از بُعد هنری مناسبی برخوردارند. این اثر که آمیزه‌ای از سنّت‌ها و نوآوری‌هاست، با بهره‌گیری از نقش‌پردازی سنّتی و نوآوری‌های نوین طراحی، نقاشی و با مهارت خاصی بافته شده است. قندیل، رخنمون ریشه‌ها در متن و تراکم ترکیب از ویژگی‌های هنر رسّام است که به تمامی به کار آمده و نشانه تسلط و تبحّر وی در طراحی و بافت فرش است .

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۱۵۰۱۰۰۵۰۲۵۰۰۹۵۱۸۳۷

برخی دیگر از نمونه کارهای ما