تابلو فرش هنر در هنر اثر استاد رسام عربزاده

تابلو فرش هنر در هنر

اثر استاد رسام عربزاده

ترکیبی است از طرح‌های چینی و ایرانی، که با بهره‌گیری از نگاره‌ها و گل نقش‌های بارز این دو سرزمین، فضایی هماهنگ و سازگار پدید آورده است. اژدهایی که در حاشیه و کانون‌های متن قالی نقش بسته، از طرح اژدهای چینی ملهم شده است که به همراه مرغان افسانه‌ای ایران زمین، در پیچ و خم اسلیمی‌های رنگارنگ جای گرفته‌اند.

ترکیب موزون رنگ‌های متعدد، همانند موسیقی گوشنواز و دلنشین، فضایی دلپذیر و چشم‌نواز پدید آورده است.

رنگ زمینه قالی همراه با ذرات روشنی که در آن رنگ‌ها به چشم می‌خورد، شیوه‌ای بدیع و نادر در رنگ‌آمیزی فرش است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۴۳۳۱
تعداد رنگ
No. of Colours
۸۲
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۳۰۲۵
رج شمار
No. of Rows
۵۵
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۴۴
طول سانتی متر
Length (cms)
۱۹۵

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده