تابلو فرش نوروز (هفت سین) اثر استاد رسام عربزاده در موزه رسام

تابلو فرش هفت سین

اثر استاد رسام عربزاده

این تابلو که یکی از منحصر به فردترین آثار استاد رسام عرب‌زاده محسوب می‌شود، با به نمایش گذاشتن افراد خانواده در کنار سفره هفت سین، بیان‌گر حفظ فرهنگ و سنت‌های اصیل ایرانی بوده و زیبایی لحظه تحویل سال را به تصویر کشیده است.

در حال حاضر، دو نمونه از این تابلو فرش موجود است که، یکی از تابلوهای مذکور به سفارش آقای فاخر، توسط استاد طراحی و بافته شده که درموزه رفسنجان نگهداری می‌شود. تابلو فرش دوم نیز در موزه فرش رسام عرب‌زاده به نمایش گذاشته شده است.
ظاهراً تابلو فرش سومی نیز، از طرح مذکور بافته شده که، در حال حاضر مکان نگهداری آن مشخص نیست.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۱۲۵۰
تعداد رنگ
No. of Colours
۲۲۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۵۰۰
رج شمار
No. of Rows
۵۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۹۰
طول سانتی متر
Length (cms)
۲۶۵

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده