فرش نگینهای درخشان اثر استاد رسام عربزاده در موزه رسام

فرش نگینهای درخشان

اثر استاد رسام عربزاده

این اثر با نقوش و نگاره‌های ملهّم از طرح هنری منقوش بر جلد یکی از کتب شیخ بهائی است، که به سبک اسلیمی طراحی شده و از ترکیب‌بندی موزون و هماهنگی برخوردار است. رنگ‌های آرام‌بخش، فضای چشم‌گیری پدید آورده و نگین‌های درخشان در دل اسلیمی‌های متقارن، پرتو و جلوه‌ای درخشان یافته‌اند.

گرچه رسام دراین بافته به طرح‌های اصیل سنتی روی آورده است، ولی همچنان نشانی از نوآوری‌های او در این قالی، بخوبی نمایان است. از جمله این نوآوری‌ها، حاشیه‌های قالی است که تداوم نیافته و بریدگی آن در بالا و پائین مشهود است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۱۶۸۱
تعداد رنگ
No. of Colours
۲۴
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۰۲۵
رج شمار
No. of Rows
۴۵
عرض سانتی متر
Width (cms)
۲۲۳
طول سانتی متر
Length (cms)
۳۰۲

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده