مرغ در بند

تابلو فرش مرغ در بند

اثر استاد رسام عربزاده

اثر زیبایی است از مرغان رنگارنگ، که آزاد و رها، در کنار هم نشسته یا در پروازند و یا سایه هایشان آرامشی هماهنگ به فضا بخشیده اند.

این اثر با الهام از حیات طبیعی پرندگان، طراحی شده که نقش بندی آن بر فرش، با همه ظرافتهای این سبک، رنگ آمیزی متنوع، طراحی حالتهای متفاوت از مرغان و سایه پردازیهای هنرمندانه و خیره کننده، نشانگر مهارت و توانایی « رسام » در زمینه های مختلف طراحی و بافت فرش است.

به تعبیر رسام، فرشباقی هنر است، و می تواند چون دیگر هنرها در تعالی انسان و رهایی او از قیدها و بندها، نقش سازنده های داشته باشد.

بر این باور به طراحی این اثر پرداخته و به کمک یک زندانی آن را بافته است، تا شعله عشق آزادگی در وجود زندانی زبانه کشد و به شور چنان عشقی از بند برهد و به کالبد اثر هنرمندانه اش جان تازه ای دمد.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۴۲۲۵
تعداد رنگ
No. of Colours
۱۹۵
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۳۰۲۵
رج شمار
No. of Rows
۵۵
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۳۷
طول سانتی متر
Length (cms)
۲۰۰

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده