تابلو فرش شکار آهو اثر استاد رسام عربزاده در موزه رسام

تابلو فرش شکار آهو

اثر استاد رسام عربزاده

این فرش با الهام از نقاشی­های دوران قاجار طراحی شده و نشان­گر سوارکاری است که سرگرم شکار آهوست.

توده­ های انباشته ابر، شکارچی را در بَرگرفته که نشانه خروش و پرخاش آسمان به خشونت و قساوت شکارچیان است. رنگ زمینه فرش نیز از همین رو سرخ است تا خونریزی را القا کند.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۴۲۲۵
تعداد رنگ
No. of Colours
۱۹۵
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۵۰۰
رج شمار
No. of Rows
۵۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۳۷
طول سانتی متر
Length (cms)
۲۰۰

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده