تابلو فرش شکارگاه اثر استاد رسام عربزاده در موزه رسام

تابلو فرش شکارگاه

اثر استاد رسام عربزاده

نوآوری و درهم ریختن چارچوب­های سنتی و قالب­های متعارف طراحی از ویژگی­های بارز این فرش است. حاشیه­های نامتعارف در کناره­ها و زمینه فرش، با رنگ ­آمیزی متضاد و نیز عدم پیروی از اُسلوب غلط بافی رایج، جملگی نشان­گر فروپاشی نظم و نسق فرش­بافی و پی­ریزی ترکیب­های بدیع با حفظ اصالت­های فرش ایران است، وفاداری به سبک مینیاتور زمینه فرش و بهره­گیری از نقش­های اصیل در حاشیه­های نامتعارف، تاکیدی بر حفظ اصالت­هاست.

رنگ سبز زمینه با رنگ­های متضاد، به ویژه رنگ حاشیه­ ها، ترکیب جدیدی از رنگ­ها در قالی ارائه می­دهد، همچنان که شکست فضاها چشم­انداز متفاوتی از شکارگاه عرضه می­کند. حاشیه مضاعف با جهتی مخالف که موجب رخنمون ریشه­ ها در زمینه شده، نوآوری این اثر را دو چندان می­کند.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۴۳۰۶
تعداد رنگ
No. of Colours
۱۲۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۵۰۰
رج شمار
No. of Rows
۵۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۴۵
طول سانتی متر
Length (cms)
۲۳۳

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده