تابلو فرش شاه طهماسب در شکارگاه اثر استاد رسام عربزاده در موزه فرش رسام

تابلو فرش شاه طهماسب در شکارگاه

اثر استاد رسام عربزاده

این بافته با استفاده از نقاشی‌های دوران صفویه طراحی شده و نشان‌گر تصویری از شاه طهماسب در لباس شکار است که بازی شکاری در دست دارد.

سبک نقاشی مینیاتور است و تمامی ظرافت‌های مینیاتور در این تابلو، با توانائی و مهارت در طراحی و بافت بکار آمده است. لچک‌های طرفین و تارک فرش، با اسلیمی‌های زیبایی نقش‌بندی شده که از جهت شکل و رنگ، همانند نگاره‌های لباس شاه است و با متن نارنجی فرش هماهنگی چشمگیری پدید آورده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۱۵۰۳
تعداد رنگ
No. of Colours
۵۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۳۶۰۰
رج شمار
No. of Rows
۶۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۷۰
طول سانتی متر
Length (cms)
۱۱۷

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده