گلیم دنیای کوچک - دیوانگان بزرگ اثر استاد رسام عربزاده در موزه رسام

گلیم دنیای کوچک – دیوانگان بزرگ

اثر استاد رسام عربزاده

گلیمی است که با الهام از تابلوی گرنیکا پیکاسو ( ۱۹۳۷م، رنگ و روغن ۶/۷۷۶ × ۳۴۹ سانتی­متر موزه و پرادو – اسپانیا ) یکی از معروف­ترین نقاشی­های عصر جدید طراحی شده و نشان­گر انزجار و نفرت رسام از جنگ و خونریزی است.

طراحی اثر به شیوه کوبیسم و برخوردار از سبکی نو در نقش­پردازی گلیم است. رنگ­آمیزی آن خیره کننده و متناسب با مضمون و پیام تابلو بوده و دارای هماهنگی زیبا و شگرفی است.

نوآوری در این اثر به اوج خود رسیده و رسام نه تنها طرحی نو درانداخته، بلکه با بافت خطوط منحنی در عرصه گلیم مجموعه ابداعات ارزشمند خود را فزونی بخشیده است.

در این گلیم جنگ با چشم­اندازی از پیامدهای شوم آن به تصویرآمده است. انسان­های مُثله شده و اجساد پراکنده از چکاچک هول­انگیز، ابزار جنگی مخرب و نمای هولناک از دیوانگان عاقل که به ظاهر دعوی خدمت به بشر و در باطن قصد تخریب خانه، کاشانه و هلاک انسان­ها را داشته و در واقع مسببان و سردمداران برخی از خونریزی­های مهم تاریخ بوده­اند، سندی گویا بر سقوط و محکومیت دیوانگان تاریخ  است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۳۷۹۱
تعداد رنگ
No. of Colours
۲۰۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۰۲۵
رج شمار
No. of Rows
۴۵
عرض سانتی متر
Width (cms)
۹۷
طول سانتی متر
Length (cms)
۴۲۶

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده