تابلو فرش دری از کاخ چهل ستون اثر استاد رسام عربزاده

تابلو فرش دری از کاخ چهل ستون

اثر استاد رسام عربزاده

این اثر بر اساس طرح یکی از درهای کاخ چهل ستون اصفهان بافته شده که متاسفانه این در هم اکنون در یکی از موزه های شهر لندن نگاهداری می شود و از ظرافت و زیبایی خیره کننده ای برخوردار است. رسام با بافت ظریف و ارائه تمای رنگهایی که در اثر اصلی وجود داشته، مهارت و تسلط خود را در زمینه طراحی و بافت ظریف و ارائه تمامی رنگهایی که در اثر اصلی وجود داشته، مهارت و تسلط خود را در زمینه طرحی و بافت آثار ارزشمند هنرهای تجسمی، گذشته ایران، به نمایش گذارده است.

قندیل نورانی، به مثابه مهر هنرمند، جلوه ای عرفانی به اثر بخشیده است. این اثر به دلیل طراحی هنرمندانه، بافت بسیار ظریف نقشهای مینیاتوری با نخهایی به نازکی خیال و تعدد و تنوع رنگها، در زمره آثار برجسته فرش در عصر کنونی است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۵۲۴۲
تعداد رنگ
No. of Colours
۵۵
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۳۶۰۰
رج شمار
No. of Rows
۶۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۳۸
طول سانتی متر
Length (cms)
۲۰۷

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده