دخت رز

این طرح که به صورت گلیم بافته شده، درخت تاکی با شاخسارهای پراکنده است، که زنی رقصان بسان تنگ یا جام زیر خوشه انگور دهان گشوده است. سبک کار و فضای طراحی شده ابتکاری است. مثلث ­بندی و موزاییک طرح­های هندسی نامنظم، نشان­گر گرایشی است به سوی کوبیسم و اشکالی از ترکیب گلیم سنتی نیز در آن به چشم می­خورد، که با حاشیه پائین و حاشیه سمت راست گلیم، با زمینه در آمیخته است. اکثر رنگ ­ها سرد و بسیار آرام است. مثلث ­های سبز و آبی روشن سرسبزی تاکستان و چشم ­انداز آبی آسمان را تداعی می ­کند . جامی سفید در کنار تنگ، ترکیب موزونی به اثر در جهت مضمون داده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۸۷۵۶۵۰۲۵۰۰۴۵۶۲۱

برخی دیگر از نمونه کارهای ما