تابلو فرش دختر قاجار اثر استاد رسام عربزاده در موزه فرش رسام

تابلو فرش دختر قاجار

اثر استاد رسام عربزاده

طراحی این اثر ملهم از سبک نقاشی‌های مینیاتور دوران قاجار است که هنوز هم  نمونه‌هایی از آن با رنگ و روغن بر بوم و کاشی‌های دیوار کاخ‌ها و ابنیه قدیمی به چشم می‌خورد. رسام این نوع نقاشی را با گره‌های رنگارنگ، با مهارت خاصی بر فرش جای داده و تلاش او بر این بوده که رنگ‌ها در عرصه بافت کمابیش با رنگ‌های اصلی، تابلوهای نقاشی همسان باشد.

متن بافته، چشم اندازی زیبا از طبیعت سرسبز است که به شیوه مینیاتور طراحی شده و فراز و نشیب دشت و دَمَن، گلبوته‌ها و درختان، از رنگ‌آمیزی هنرمندانه‌ای برخوردار بوده و هماهنگی مناسبی با نقش و نگار و رنگ‌های لباس زنِ نوازنده دارد.

ویژگی بارز این اثر، بافت ماهرانه و ظریف گلبوته‌های جامه و جواهراتی که با مهارت خیره کننده‌ای بر تار و پود قالی نقش بسته است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۲۳۴۸
تعداد رنگ
No. of Colours
۳۸
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۰۲۵
رج شمار
No. of Rows
۴۵
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۳۴
طول سانتی متر
Length (cms)
۱۹۱

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده