تابلو فرش سازگاری اثر استاد رسام عربزاده در موزه فرش رسام

تابلو فرش سازگاری

اثر استاد رسام عربزاده

در این اثر، دو طرح با ویژگی‌های متفاوت بافت، رنگ و زادگاه در کنار هم نشسته و سازگار شده‌اند. قالیچه‌ای با طرح قوبا، گسترده بر گوشه فرشی با طرح ویژه، ملهم از جلد کتاب‌های قدیمی ایران است. طرح قوبا یکی از کهن‌ترین طرح‌های فرش آذربایجان با اشکال هندسی است، که میراث ارزشمندی از گل نقش‌های متنوع و اصیل ایلی و روستایی را با توازنی مطلوب در خود جای داده است. طراحی جلدهای روغنی کتاب، یکی از زمینه‌های اصیل تجلّی هنر ایرانی در دوران اسلامی است. متن اصلی با الهام از این طرح‌ها، به ویژه ظرافت‌های موجود در سبک‌های شیرازی و اصفهانی، طراحی و بافته شده است. ویژگی اصلی این فرش، سازگاری دو طرح با مشخصات متمایز، به خصوص رنگ‌های متضاد، ترکیب‌های ناهمگون و بافت متفاوت است. درهم تنیدن قالیچه‌ای ریز بافت ( ۶۰ رج ) در متن فرشی درشت بافت ( ۲۰ رج )، ویژگی شگرف و بارز این اثر هنرمندانه است .

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۲۸۱۱
تعداد رنگ
No. of Colours
۹۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۶۲۵۲۵۰۰
رج شمار
No. of Rows
۲۵۵۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۴۴۹۰
طول سانتی متر
Length (cms)
۲۱۷۱۵۲

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده