گلیم بهرام در شکارگاه اثر استاد رسام عرب زاده در موزه فرش رسام

گلیم بهرام در شکارگاه

اثر استاد رسام عربزاده

گلیمی است که با الهام از یکی از نقاشی‌های معروف قرن ۹ هـ.ق بافته شده است. در این قرن مکتب هنر نقاشی، به عنوان میراث هنری ارزشمندی  محسوب شده و تابلوِ شکار از دوران رونق آن به جای مانده است.

این اثر که ملهم از داستان منظوم بهرام وکنیزک است، بهرام گور را در شکارگاه نشان می‌دهد. نقش آن نیز از ترکیب‌بندی چشم‌گیر و زیبایی برخوردار بوده و از ریزه‌کاری‌ها و جلوه‌های شگرف بهره مند شده است.

قلم‌گیری پیکره‌ها و بوته‌ها هماهنگی چشم‌انداز طبیعت با پشتوانه رنگ‌های سرد وگرم، حرکت امواج آب در برکه و جوی، تصویر آهوان رمیده و زخمی، اسب و سوار در تاخت و …  جملگی ترکیب هماهنگ و موزونی میان شکل و رنگ پدید آورده است.

رسام با الهام از این نقاشی و نقش پردازی آن بر گلیم، با بافتی بسیار هنرمندانه یکی از آثار هنری برجسته ایران زمین را به شیوه‌ای نو با حفظ اصالت‌ها در معرض دید هنردوستان قرار داده‌اند. وجود حاشیه‌ای زیبا با رنگ‌آمیزی  ویژه در کناره سمت چپ اثر که با رنگ زمینه اصلی هماهنگ است، نشان‌گر خلاقیت و مهارت رسام است که همواره در تلاش بوده تا سنت‌های اصیل گذشته را با نوآوری‌های ابتکاری خود درآمیزد و موجب تعالی هنرهای تجسمی و فرش‌بافی درایران شود.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۳۲۰۹
تعداد رنگ
No. of Colours
۵۵
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۱۲۲۵
رج شمار
No. of Rows
۴۵
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۴۵
طول سانتی متر
Length (cms)
۲۴۱

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده