تابلو فرش بنی آدم اثر استاد رسام عربزاده

تابلو فرش بنی آدم

اثر استاد رسام عربزاده

چون نیک نظر کرد، پَرِ خویش در آن دید       گفتا زِ چه نالیم، از ماست که برماست

 (ناصر خسرو)

استاد دراین اثر چونان نگارگری چیره دست، متفکر و عدالت خواه، نه تنها توان و قدرت بیان فرش ایران را به جهانیان عرضه کرده، بلکه اندیشه پاک شرقیان هنر پرور و پاک اندیش را به پیشگاه ملل دیگر جهان تقدیم می نماید.

رنگ­های آبی خیال‌انگیز آن، پرتویی از تقدس مبدا هستی ورنگ­های زرد و قهوه ­ای همه نوید بخش جاودانگی حیاتند. دراین گستره زیبا انسان زاده شده و همچون فرشته­ های، از عرش به فرش گام می­نهد. در بیان این اندیشه نگاره­ های سیمرغ و سازهای ایرانی و پیر چنگی و چنگ اسرارگو، نشانه­ هایی از آزادی، عشق، زیبایی، عاطفه و آرامش جهان هستند. همچنین نگاره میانه فرش نمادی از جلد کتاب­های کهن بر تصویر گلیمی از بافته­ های ایرانی، یادآور خِرَد، اندیشه و پرتو ذات الهی انسان است.

در این فرآیند تباهی و نیستی، پیام روشنی بخش استاد این است که زمین در سیطره زشت خویان نخواهد ماند و زنجیر­های استثمار زمینیان گسسته خواهد شد، زیرا سخنان پیامبران، خردمندان و هنرمندان اندیشمند، هر لحظه چون ناقوسی آگاهی بخش برای مردمان جهان است، که به خودآیید که خداوند شما را آزاد آفرید و زرد و سرخ و سیاه و سفید تفاوت­هایی ظاهریست. جمله) بنی‌آدم اعضای یکدیگرند ( نشانه این وحدت، وجود خونیست همگون، که در پیکر همه انسان‌ها جاریست و این اندیشه همه ملل جهان و همه ادیان الهی است. پس چنین است که ایشان امیدوارانه به جهان نگریسته و نقش و رنگ عقاب را آن­چنان طراحی کرده که بیان­گر پیامی نوید بخش برای آینده بشریت است، که عقاب ستمگری در دام تنیده خویش هلاک خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۱۴۵۳
تعداد رنگ
No. of Colours
۱۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۵۰۰
رج شمار
No. of Rows
۵۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۰۷
طول سانتی متر
Length (cms)
۷۴

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده