تابلو فرش بازی رنگها اثر استاد رسام عربزاده

تابلو فرش بازی رنگها

اثر استاد رسام عربزاده

این فرش­ها با حاشیه گونه­ گون و دور از قالب­های متعارف، نشان­گر مرغی افسانه ه­ای است که بر فراز سَر آهوانی یله و بی­خیال در پرواز است.

طراحی این اثر آمیزه­ای است از خطوط موازی و مواج با رنگ­های متنوع، شاد و گرم که تحرکی خیال‌انگیز و اساطیری پدید آورده است.

در طراحی حاشیه­ ها، ضمن در هم شکستن چارچوب­های سنتی قالی­بافی ایران، از گل نقش­های سنتی و اصیل استفاده  شده  است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۲۸۱۲
تعداد رنگ
No. of Colours
۱۳۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۰۲۵
رج شمار
No. of Rows
۴۵
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۳۹
طول سانتی متر
Length (cms)
۱۸۹

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده