این چرا و آن چرا ؟

گلیم این چرا و آن چرا

اثر استاد رسام عربزاده

مَکُش آن آهوی مُشکینِ مرا ای صیاد       شرم ازآن چشم سیه دار و مَبَندش به کمند

(حافظ )

گلیمی است با طرحی نو از شکار که در ترکیب­بندی متفاوت آن، خلاقیت و مهارت رسام در آمیزش صور نوینی با نقش پردازی­های سنتی، به خوبی مشهود است.

طرح، صحنه شکار است. تصویر سوارکار و اسب بادپای او با ظرافتی خاص به سبک مینیاتور طراحی شده است.  شکار آهوانی رمیده به هر سویند، که در گریز از معرکه بلا هراس آنان کاملاً محسوس و مشهود است. زمینه اثر از رنگ­های چرک و کِدِر است که به صورت سطوح متمایز هلالی، پیوسته و در کنار هم، فضایی  وَهم انگیز،  بسته و خفه پدید آورده است.

در قسمت چپ، نگاره­هایی از حاشیه قالی با اشکال و رنگ­های جاذب نقش بسته است که از طراحی چشمگیری برخوردار بوده و با استقرار نامتقارن، تلفیقی خاص با زمینه اثر دارند. خاصه آنکه طرح جالبی در زاویه اثر جای گرفته و نوشتاری بر نقش آن نقش بسته است. این چرا و آن چرا؟ اعتراض قابل تاملی به شکار جانوران و درنده خویی انسان است .

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۳۰۱۱
تعداد رنگ
No. of Colours
۲۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۳۶۰۰
رج شمار
No. of Rows
۶۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۰۸
طول سانتی متر
Length (cms)
۱۵۲

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده