تابلو فرش اسرار جهان اثر استاد رسام عرب زاده در موزه فرش رسام

تابلو فرش اسرار جهان

اثر استاد رسام عربزاده

من  مِی خورمُ و هر که چو من اهل بُوَد                مِی خوردنِ من به نزد او سهل بُوَد

(سراج قمری) 

این اثر در زمره طراحی­های عارفانه رسام است و مضمون آن پرسشی است از رازها و اسرار جهان هستی که همواره با انسان است و در هیچ عصر، اندیشه آدمی را از آن گریزی نیست. به راستی در هزارتوی خمخانه حیات جام هستی را چگونه باید درکشید؟

طراحی ترکیبی است از مینیاتور و نقش­های اسلیمی، برگرفته از طرح­هایی در عالی قاپوی اصفهان که هماهنگی موزونی پدید آورده است.

توالی متعارف اسلیمی­های روشن در طرح علامت سوال، ضمن القای تداوم وضوح سوال را بر گستره تیره قالی دوچندان می­سازد، گستره­ای که با خطوط درهم تنیده و اشکال مبهم نشان­گر رازهای پیچیده جهان است.

آمیزش طرح­ها، تنوع رنگ­ها، نقش غلط، قدرت طراحی و سرانجام پیام­های عارفانه، به خوبی معرف شخصیت هنری رسام در عرصه طراحی و بافت فرش­های نادر است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۲۳۷۲
تعداد رنگ
No. of Colours
۱۰۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۰۲۵
رج شمار
No. of Rows
۴۵
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۳۶
طول سانتی متر
Length (cms)
۱۹۰

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده