گلیم آزادی در آسمان ها اثر استاد رسام عربزاده در موزه رسام

گلیم آزادی در آسمان ها

اثر استاد رسام عربزاده

گلیمی است که به شیوه ه­ای مدرن طراحی شده و حاوی تصاویری از پرندگان است که پیرامون گلدسته­ های در پروازند.

سبک کار تا حدی متأثر از « کوبیسم » است. در این سبک، پدیده­ ها به همان شکلی که به دیده می­آیند تصور نمی­شوند، بلکه نقاش در پی ارائه صوری است که جوهر و اساس پدیده­ها را بنمایاند و غالباً با خطوط هندسی و مثلث‌بندی اشکال گوناگون تصویر می­شود.در طراحی فرش ایران، خط شکسته نیز تا حدی دارای چنین عملکردی بوده است. به ­ویژه در گلیم­بافی که اشکال عمدتاً هندسی است، رسام با شناختی که از سنت­ها و سبک­های نوین دارد طرحی نو دَراَنداخته و روحی تازه به کالبد گلیم ­بافی دمیده است.

ترکیب رنگ­های سرد و گرم و بهره­ گیری از رنگ­های شاد، چشم‌انداز زیبایی پدید آورده که فضایی مناسب برای پرواز پرندگانی آزاد است. تشخیص تمامی پرندگان به دلیل دَرهم آمیختگی اَشکال در وهله نخست دشوار است، ولی هرچه بیشتر به ترکیب صُوَر توجه شود پرندگان بیشتری به چشم می­خورد

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۸۴۰
تعداد رنگ
No. of Colours
۲۶
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۳۰۲۵
رج شمار
No. of Rows
۵۵
عرض سانتی متر
Width (cms)
۹۴
طول سانتی متر
Length (cms)
۵۸

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده