نمایشگاه دموتکس هانوور آلمان

امسال در نمایشگاه دموتکس هانوور آلمان که نمایشگاهی برای عرضه فرش است کشورهای مختلف از کل دنیا حضور پیدا کرده و تولیدات فرشی خود را به نمایش گذاشتند که در این میان نیز فرش‌های ایرانی خودنمایی می‌کردند.

طبق آمار از ابتدای سال تا مهرماه امسال میزان صادرات کشور در حوزه فرش حدود ۳ هزار تن فرش دستباف بوده که از ارزشی معادل ۱۶۶ میلیون دلار برخوردار است و گرچه این رقم رشدی قابل توجه نسبت به سال پیش دارد اما هنوز هم به جایگاه مطلوب خود دست نیافته اما اکنون با فراهم آمدن این شرایط می‌توان بر میزان صادرات فرش کشور افزود که استان قم نیز از مهمترین حوزه‌های تولیدی فرش کشور است و با ایجاد بستر مناسب و ارائه تسهیلات ویژه می‌توان وضعیت فرش‌فروشان و فرش‌بافان این خطه از کشور را بهبود بخشید.