درخشش فرش اصیل قم در بازارهای جهانی

فرش قم

فرش قم

یکی از برجسته‌ترین هنرها در استان قم فرش ابریشمی است هنری که می‌تواند تحولی عمیق در اقتصاد این استان پدید آورد.

فرش قم، فرشی است که تاروپود ابریشمی و طرح‌های هفت‌رنگش برق از چشمانت می‌رباید، همین‌که چشم بر آن دوخته می‌شود وسوسه خرید آن رهایت نمی‌کند.

یکی از برجسته‌ترین هنرها در استان قم فرش ابریشمی است هنری که می‌تواند تحولی عمیق در اقتصاد این استان پدید آورد اما متأسفانه این مهم تاکنون نتوانسته است جایگاه ممتازی را برای خود کسب کند و حمایت‌های همه‌جانبه از سوی مسئولان و متولیان را می‌طلبد.