خلاقیت و نوآوری

فروشگاه بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عربزاده
فروشگاه بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عربزاده

در بخش آموزش ایده های نوینی به منظورگسترش فضای آموزشی وجود دارد و در این زمینه کارهای بنیادی خوبی هم صورت گرفته که مهمترین آنها تبدیل این مرکز آموزش به قطب آموزش فرش ودانشگاه علمی – کاربردی با گرایش های فرش می باشد.
دومین موضوع فضای نمایشگاهی زیبایی است که در طبقه فوقانی موزه قراردارد که دارای نورپردازی و طراحی زیبایی است و مکانی است ایده آل جهت نمایشگاه های هنری و جشنواره های دانشجویی ونیز پتانسیل بالایی دارد برای بدل شدن به یک پاتوق فرهنگی و هنری.
موضوع سوم تلاش و برنامه ریزی برای احیاء و به روز کردن بسیاری از نقوش و روش های بافت قدیمی است که امروزه اصولا منسوخ شده اند.
در نهایت این مجموعه با داشتن بخش طراحی و بافت متخصص و بسیار قوی در تمامی اوقات سال پاسخگوی بسیاری ازموسسات شرکت ها وکارخانه ها و افراد حقیقی و حقوقی در زمینه سفارش اقلام فرهنگی مرتبط با فرش میباشد.
آخرین موضوع ایجاد فروشگاهی به منظور برآورده کردن نیاز کلیه هنرجویان در زمینه بافت ، ‌طراحی و رنگرزی در این موزه میباشد که در نوع خود بی نظیر است زیرا تا پیش از این ،‌ هنرجویان مجبور بودند برای تهیه مواد اولیه بافت دائماً در مسیر بازار بزرگ تهران در تردد باشند ( اقلام ارائه شده شامل : ابزار ،‌ دار ،‌ انواع نخ ،‌ کتاب و نقشه میباشد )‌

نماهایی از گالری هنری طبقه فوقانی موزه

نماهایی از گالری هنری طبقه فوقانی موزه
نماهایی از گالری هنری طبقه فوقانی موزه
نماهایی از گالری هنری طبقه فوقانی موزه