تدبیر برای هم افزایی فرش و میراث

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رییس مرکز ملی فرش ایران به منظور ایجاد هم افزایی و همکاری های مشترک دیدار و گفت و گو کردند.
تدبیر برای هم افزایی فرش و میراث

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، رییس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به وجود یا ایجاد موزه های پراکنده فرش در سطح کشور در شکل های مختلف دولتی یا خصوصی، از لزوم هماهنگی بین دو مجموعه برای ساماندهی و بهره برداری بهینه از این امکان به سود فرش دستباف ایران سخن گفت.

حمید کارگر همچنین با اشاره به تملک ساختمان تاریخی شرکت سهامی فرش ایران در کرمان از سوی مرکز ملی فرش ایران که پیشتر به ثبت ملی رسیده است، از عزم مرکز متبوعش در ایجاد پایگاه فرش منطقه جنوب شرق کشور در آن ساختمان خبر داد و همراهی معاونت میراث فرهنگی در احیا و مرمت ساختمان یادشده را خواستار شد.

وی با خبر دادن از برنامه ریزی برای سفر گروهی از مجموعه داران و پژوهشگران فرش از خارج از کشور در سال آینده، همراهی معاونت میراث در تدارک این سفر و مهیا شدن امکان بازدید از مجموعه های فرش موجود در کاخ ها و موزه های کشور را خواستار شد.

محمدحسن طالبیان نیز در این دیدار برای همراهی و همکاری در زمینه های فعالیت مشترک، اعلام آمادگی کرد.