از آنجاکه توسعه بدون آموزش اصولی و راهبردی معنا نمی یابد لذا مهمترین رسالت موزه فرش رسام عرب زاده اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ اجتماعی است و این اصل از ابتدا دراین موزه سرلوحه اهداف قرار گرفته و تاکنون به حد مطلوبی رسیده است .

آموزش در بنیاد فرهنگی هنری رسام عربزاده

سابقه آموزشی در این موزه به سالهای پیش از تاسیس موزه بازمیگردد و همین امر این موزه رابه یکی از بهترین ها بدل کرده است.آموزش موزه از ابتدا با سازمان فنی وحرفه ای کشور همکاری داشته وتمامی استانداردهای لازم برای تربیت مدرس درسطح عالی ونیز تربیت هنرجوبا بالاترین کیفیت آموزشی را ارائه داده است. تا جایی که هم اکنون به برترین برند آموزشی کشوربدل شده است.
با توجه به نگاه خاص به مقوله آموزش از ابتدا ، ساختمان مجاور موزه بعنوان مرکز آموزش در نظرگرفته شده وتا کنون بافنده های بسیاری را به جامعه تحویل داده است.هم اکنون آموزشگاه به مرحله ای از بلوغ آموزشی رسیده است که بسیاری از متخصصین برای تکمیل آموزش خود بطورفشرده دوره های نهایی رادراین مرکز میگذرانند.

آموزش رنگرزی : رنگرزی گیاهی و رنگرزی شیمیایی

طول دوره سه ماه و هفت ساعت آموزش درهفته میباشد.

در پایان هر دوره مدرک فنی حرفه ای و نیز گواهینامه بنیاد فرش رسام عرب زاده صادر میگردد.

علاوه بر آموزشهای فوق کلیه پرسنل بخش موزه داری ، همزمان با آموزش محتوایی درمورد تمامی آثارمیبایست بافت سنتی وطراحی فرش ونیز دوره آشنایی با مرمت ورفوگری را بطور فشرده و مختصربگذرانند.
برنامه هایی که در این موزه به طور سالیانه دنبال میشود عبارتند از:
-برگزاری دائمی کارگاههای آموزشی فرش برای علاقمندان وبازدیدکنندگان به نحوی که این کارکارگاهها بخش ثابت بازدید از موزه هستند.
-برگزاری همایش ها خصوصا همایش سالگرد مولانا با حضور اساتید نامی در این موزه به گونه ای که درسال ۹۳ به دلیل گستردگی ، این همایش درآمفی تاتر دانشگاه شهید بهشتی برگزارشد.
-شرکت در بسیاری از کارگاه های کوتاه مدت و بلند مدت به منظور آشنایی بیشترمخاطبین با موزه آثاروحتی چگونگی بافت.
-شرکت در همایش ملی نخبگان بطور سالیانه همراه باکارگاه یک روزه قالیبافی که تقریبا هرساله۵۰۰۰ دانشجو در این کارگاه با بافت آشنایی نزدیک پیدا میکنند .
-برگزاری هرساله روزشاهنامه در ۲۵‌اردیبهشت با همکاری انجمن شاهنامه پژوهان.
-همکاری نزدیک بادانشگاههای هنروتنظیم وقت برای آموزشهای‌یک‌‌روزه کارگاهی.
-همکاری نزدیک و ایجادکارگاههای فعال با هنرستان های تهران ، البرز قم وقزوین.
-دعوت ازکودکان و نوجوانان چه در غالب مدرسه و چه در بافت خانواده وایجاد کارگاههای قصه گویی مطابق با سن و علائق آنها.
در انتها باید گفت آنچه در موزه فرش رسام عرب زاده شاخص و برجسته است همان آموزش است که پایه تفکر واندیشه میباشد .

آموزش در بنیاد فرهنگی هنری رسام عربزاده
آموزش در بنیاد فرهنگی هنری رسام عربزاده