اخبار و تازه ها

برگزاری نمایشگاه فرش پدر (حاج محمود قنبری نیا) با همکاری بنیاد رسام عربزادهبرگزاری نمایشگاه فرش پدر (حاج محمود قنبری نیا) با همکاری بنیاد رسام عربزاده
آیین اختتامیه دوره های آموزشی ارتقا مهارت قالیبافان استان تهرانآیین اختتامیه دوره های آموزشی ارتقا مهارت قالیبافان استان تهران

کلاس و کارگاه های موزه رسام

بافت سنتی

کلاس آموزش آویز بافی

کلاس آموزش برجسته بافی

نمایشگاه های موزه رسام

برگزاری نمایشگاه فرش پدر (حاج محمود قنبری نیا) با همکاری بنیاد رسام عربزادهبرگزاری نمایشگاه فرش پدر (حاج محمود قنبری نیا) با همکاری بنیاد رسام عربزاده
© کپی رایت - بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عربزاده