اخبار و تازه ها

بازدید کودکان پیش دبستانی آفرینش همراه با قصه گویی
بازدید سفیر کشور استرالیا از موزه فرش رسام عربزاده
پرآوازه‌ترین فرش‌های ایرانی در مشهورترین موزه‌های جهان
برنامه شاهنامه خوانی ویژه سپاس از بازی باستانی چوگان
برنامه سپاس یلدای نودوپنج در موزه فرش رسام عربزاده
نازلی بخشایش

اخبار موزه