اخبار و تازه ها

آیین اختتامیه دوره های آموزشی ارتقا مهارت قالیبافان استان تهرانآیین اختتامیه دوره های آموزشی ارتقا مهارت قالیبافان استان تهران
بازدید گردشگران نروژی از موزه رسام عربزادهبازدید گردشگران نروژی از موزه رسام عربزاده
دیدار همسر سفیر کره جنوبی و همراهان از موزه فرش رسام عربزاده
ده اثر ده شب از آثار سیدعرب

اخبار موزه

نمایشگاه ها

© کپی رایت - بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عربزاده