اخبار و تازه ها

بازدید جناب آقای دکتر وقف چی ریاست محترم فراکسیون فرش وصنایع دستی مجلس شورای اسلامی از موزه فرش رسام عربزاده
محسن عرب‌زاده
دیدار همسر سفیر کره جنوبی و همراهان از موزه فرش رسام عربزاده
ژوژمان ترم اول گروه فرش دستباف در بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عرب زاده

اخبار موزه

نمایشگاه ها