تابلو فرش نوروز (هفت سین) اثر استاد رسام عربزاده در موزه رسام

Details

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
1250
تعداد رنگ
No. of Colours
220
تعداد گره در 7 سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
2500
رج شمار
No. of Rows
50
عرض سانتی متر
Width (cms)
190
طول سانتی متر
Length (cms)
265

Nowruz carpet panel

Created by Rasam Arabzadeh

This painting, which is considered one of the most unique works of master Rassam Arabzadeh, shows family members next to the Haft Sin table, expressing the preservation of authentic Iranian culture and traditions, and portrays the beauty and the moment of handing over the year.

Currently, there are two samples of this carpet, one of which was designed and woven by the master on the order of Mr Fakher, which is kept in the museum of Rafsanjan. The second carpet is also exhibited in the Rasam Arabzadeh Carpet Museum.

Apparently, a third carpet was also woven from the mentioned design, but its storage location is not known at the moment.

More Carpet Panels

Created by: Rasam Arabzadeh