تابلو فرش یا قائم آل محمد اثر استاد رسام عربزاده

تابلو فرش یا قائم آل محمد

اثر استاد رسام عربزاده

این اثر، توسلی است متداول که رسّام هنرمندانه و به شیوه سنتی در تار و پود فرش جای داده است. در گذشته این قبیل طرح‌های توأم با گلبوته‌های زیبا و نقش پردازی‌های جالب بر کاغذ، منقوش می‌شده و در مرقّعات گوناگون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. ترکیب‌بندی طرح ( شکل و رنگ ) از هماهنگی، تقارن و تناسب‌های چشم‌گیری برخوردار است .

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۱۱۴۱۰۵۵۵۳۰۲۵۳۵۱۸۴۸

برخی دیگر از نمونه کارهای ما