تابلو فرش مسجد چهارباغ اصفهان اثر استاد رسام عرب زاده

تابلو فرش مسجد چهارباغ اصفهان

اثر استاد رسام عربزاده

این فرش چشم اندازی زیبا از مسجد چهار باغ اصفهان است. این بنای باشکوه را بسیاری از هنرمندان نقش پرداز به تصویر کشیده‌اند. اما نگاه رسام، زاویه و ترکیبی ویژه دارد و طراحی اثر به حدی زنده و واقعی است  که تمایز چندانی با عکس ندارد. نور پردازی گنبد و گلدسته، با سایه روشن‌های درخت، به خصوص شاخسار‌های آن، نشان‌گر قدرت هنرمند در طراحی و بافت استادانه این اثر است. بافت این تابلوی ارزشمند با سرانگشتان هنرمند دختر استاد « ژیلا رسام عرب‌زاده »، بیان‌گر مهارت کم نظیر ایشان در هنر فرش‌بافی است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۳۸۵۵
تعداد رنگ
No. of Colours
۱۲۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۳۶۰۰
رج شمار
No. of Rows
۶۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۲۰
طول سانتی متر
Length (cms)
۱۷۵

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده