هنر در هنر

هنر در هنر

ترکیبی از طرحهای چینی و ایرانی، که با بهره گیری از نگاره ها و گل نقشهای بارز این دو سرزمین، فضایی هماهنگ و سازگار پدید آورده است. اژدهایی که در حاشیه و کانونهای متن قالی نقش بسته، از طرح اژدهای چینی ملهم شده  که به همراه مرغان افسانه ای ایران زمین، در پیچ و خم اسلیمیهای رنگارنگ جای گرفته اند.

ترکیب موزون رنگهایمتعدد – همانند موسیقی گوشنواز و دلنشین – فضایی دلپذیر و چشمنواز پدید آورده است.

رنگ زمینه قالی، همراه با ذرات روشنی که در آن رنگها به چشم می خورد، شیوه ای بدیع و نادر در رنگ آمیزی فرش است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۴۱۱۴۵۴۵۴۱۳۸۵۵۳۲۰۹

برخی دیگر از نمونه کارهای ما