نقش خاتم

نقش خاتم

این بافته با الهام از طرحهای متعارف و رایج در هنر خاتم کاری طراحی و با ظرافتی بی نظیر بافته شده است.

یکی از ویژگیهای آثار رسام، استفاده از الگوهای طراحی و نقش بندی سایر هنرهای سنتی و اصیل مانند خاتمکاری، منتبکاری، کاشیکاری و … در طراحی فرش است. جستجو برای دستیابی به طرحهای بارز در این زمینه، و تلاش در تلفیق آن با هنر قالیبافی، موجب توانایی و خلاقیت قابل ملاحظه رسام در طراحی فرش و تعالی این هنر اصیل شده است.

خاتمکاری که پیدایش آن با افسانه همراه است( به روایتی معجزه حضرت ابراهیم)، هنر آراستن سطح اشیا به صورتی شبیه بهموزاییک با مثلثهای کوچک است. طرح های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قرار دادن مثلثهای کوچک در کنار هم نقش بندی می کنند، مثلثها را از انواع چوب، فلز و استخوان می سازند. هر چه مثلثها ریزتر و ظریفتر باشند، خاتم مرغوبتر است.

رسام نیز در بافت فرش خاتم با تلاش چشمگیر و خستگی ناپذیر به ریزه کاریهای رایج از جهت طرح و رنگ توجه داشته است و با تلفیق طرحهای بارز این هنر طرحی بدیع پدید آورده، و با بهره گیری از رنگهای متعدد در طیفهای گوناگون، از قهوه ای و کرم، ماهیت چوب را به وجهی مطلوب به بیننده القا نموده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۴۱۱۴۵۴۵۴۱۳۸۵۵۳۲۰۹

برخی دیگر از نمونه کارهای ما